Obowiązek niefinansowego raportowania

01-17

Nowa dyrektywa unijna nakłada na duże spółki giełdowe obowiązek raportowania od 1 stycznia 2017 r. niefinansowych aspektów swojej działalności. Dotyczyć to będzie przede wszystkim trzech obszarów: ochrony środowiska, spraw społecznych oraz ładu korporacyjnego. Nowe przepisy pozwolą na zmniejszenie ryzyka i dokładniejsze wycenienie wartości spółek. Pierwsze raporty obejmą okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017.

Dane finansowe z definicji i z konieczności dotyczą przeszłości. Można z nich wyczytać, jak wyglądała spółka kilka czy kilkanaście lat albo miesięcy temu. Na podstawie historycznych danych opracowywane są prognozy, których przewidywalność nie jeden inwestor odczuł, tracąc znaczną część zainwestowanego kapitału. Dane o charakterze niefinansowym dostarczają dodatkowych, niezwykle istotnych informacji na temat przyszłości przedsiębiorstwa. Dokładniej bowiem określają potencjał spółki dysponującej określonym kapitałem. Z punktu widzenia inwestorów spółka rzetelnie raportująca nie tylko stan swoich finansów, ale i zdarzenia niefinansowe jest dużo bardziej atrakcyjna,. Ryzyko zakupu jej akcji jest dużo niższe niż w przypadku podmiotów skupiających się wyłączenie na raportowaniu danych finansowych.

     Dzięki rozszerzonym obszarom obowiązkowego raportowania inwestorzy i potencjalni inwestorzy będą otrzymywać informacje nie tylko o stanie finansów przedsiębiorstwa, ale i dane dotyczące kwestii ochrony środowiska, spraw społecznych oraz ładu korporacyjnego.
Obowiązek takiego raportowania dotyczyć będzie dużych podmiotów, spełniających dwa z trzech kryteriów: zatrudniają ponad 250 pracowników, mają sumę bilansową powyżej 20 mln euro lub obroty netto powyżej 40 mln euro.

     Badania realizowane już od kilku pokazują, że w kwestiach dotyczących ochrony środowiska najlepiej radzą sobie spółki postrzegane za najmniej ekologiczne, a to dlatego, że mają najlepsze procedury dotyczące tego obszaru. Natomiast firmy, które nie kojarzą się z zanieczyszczaniem środowiska, np. firmy informatyczne, banki czy ubezpieczyciele zazwyczaj nie mają żadnych procedur, badań czy mierników, które pozwoliłyby wskazać, na ile wpływają na zanieczyszczenie czy niekorzystne zmiany w środowisku.
      Zakres spraw społecznych obejmuje zarówno kwestie związane z pracownikami, jak i relacje przedsiębiorstw z lokalną społecznością. Jest to istotny obszar, gdyż w wielu przypadkach wartość pracowników stanowi największą wartość spółki, a stosunek firmy do lokalnej społeczności, zwłaszcza w przypadku dużych przedsiębiorstw rozprzestrzeniających się na konkretnym, niekoniecznie objętym finansowymi przywilejami, obszarze rodzi pytanie, na ile społeczność lokalna może być przeciwna tego typu inwestycjom, a to może, i to bardzo istotnie, wpłynąć na funkcjonowanie spółki i jej wyniki finansowe.

     W odniesieniu do ładu korporacyjnego raportowanie odnosi się przede wszystkim do właściwego funkcjonowania organów spółki, relacji pomiędzy pracownikami czy kontroli procesów.
      Pierwszy raport obejmujący dane niefinansowe spółki będą musiały opublikować w 2018 roku za 2017 rok. Dlatego już teraz należy przygotować procedury umożliwiające zweryfikowanie, czy dane zbierane są we właściwie i pozwolą na zaraportowanie zgodne z formalnymi wymaganiami.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

15_okladki_portal