Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach

1 października 2016 r. weszła w życie wprowadzająca centralizację rozliczeń VAT w samorządach

Tylko do końca 2016 r. samorządy rozliczać będą podatek od towarów i usług oraz dokonywać zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, stosując dotychczasowe rozwiązania.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będzie wprowadzona ustawą z 5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1454) centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. Wprowadzone zmiany są efektem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r., stwierdzającego, że jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT. Dlatego też gmina, jako podatnik VAT, będzie zobowiązana do rozliczania także czynności dokonywanych przez jej zakłady i jednostki budżetowe.finisz

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal