Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

 

marek_klis_1

Wierzyciele niewypłacalnej spółki z o.o. nie zaspokoją roszczeń z majątku udziałowców

Ze względu na niskie wymogi minimalnego kapitału zakładowego oraz odrębność spółki i wspólników jako podmiotów prawa, najczęściej wybieraną formą działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza to, że w razie niewypłacalności spółki z o.o. wierzyciele nie mogą sięgać do majątku osobistego wspólników. Taka konstrukcja nie oznacza jednak, że nie można zaspokoić swoich roszczeń z majątku członków zarządu.

Co do zasady, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako odrębny podmiot prawa, ponosi odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania swoim własnym majątkiem. Niejednokrotnie zdarza się, że majątek spółki, ze względu na stosunkowo niski kapitał zakładowy wymagany do jej zawiązania, nie pozwala na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Przewidując takie sytuacje, ustawodawca wprowadził dodatkową odpowiedzialność członków zarządu z tytułu pełnionej funkcji.

Członek zarządu, reprezentując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, musi liczyć się nie tylko z odpowiedzialnością cywilną, ale również karną i podatkową. Odpowiedzialność ta wynika przede wszystkim z następujących aktów prawnych: Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny, Prawo upadłościowe i naprawcze, Kodeks karny, Ordynacja podatkowa.

Więcej przedmiotowych informacji znaleźć będzie można w Nr 2 czasopisma KontrolerINFO.

 

 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal