Szkolenie zawodowe

szkolenie_zawodowe

PODYPLOMOWE STUDIA ZAWODOWE

Audyt bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych

Podyplomowe studia przeznaczone dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz osób odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie audytów, o których mowa powyżej w jednostkach sektora publicznego.

Rekrutację prowadzą:


Audyt i kontrola wewnętrzna

Podyplomowe studia przygotowujące absolwentów do realizacji zadań związanych z planowaniem i przeprowadzaniem audytu wewnętrznego i kontroli zarówno w administracji publicznej, jak i przedsiębiorstwach. Słuchaczom przekazywana jest aktualna wiedza na temat szeroko rozumianych zagadnień związanych z audytem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem kontroli, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Praktyczne zajęcia pozwalają doskonalić posiadane umiejętności i ćwiczyć te nowo zdobyte.

Zajęcia prowadzą certyfikowani audytorzy oraz praktycy, biegli w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, prowadzeniu rozmów i przesłuchań oraz kadra naukowo-dydaktyczna uczelni.

Rekrutację prowadzą:


Audyt śledczy

Podyplomowe studia przygotowujące słuchaczy do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego. Zajęcia prowadzą praktycy, biegli w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, prowadzeniu rozmów i przesłuchań oraz kadra naukowo-dydaktyczna uczelni, ucząc wykorzystania narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową.

Rekrutację prowadzą:


Audyt wewnętrzny

Podyplomowe studia przygotowujące do wykonywania zawodu audytora/kontrolera wewnętrznego.
Zajęcia prowadzą certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy, biegli ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych, specjaliści od taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

Rekrutację prowadzą:


Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych

Podyplomowe studia przygotowujące do wykonywania zadań w zakresie zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych. Specjalizacja dedykowana w szczególności: audytorom/kontrolerom wewnętrznym, kontrolerom finansowym, specjalistom zamówień publicznych, bezpieczeństwa, pracownikom działów finansowych, księgowości, płac, inwestycji i sprzedaży, specjalistom ds. rozliczania środków unijnych.

Zajęcia prowadzą certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie wykrywania nadużyć i oszustw, specjaliści od zarządzania ryzykiem, informatycy oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

Rekrutację prowadzą:


 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal