Konferencje i sympozja

konferencje


IV KWARTAŁ 2017


DOROCZNA KONFERENCJA PolCAAT

IT GRC przyszłością zarządzania IT

Podczas Konferencji omawiane będą kwestie dotyczące systemów informatycznych, ich działania z punktu widzenia audytu wewnętrznego, możliwości ich lepszego wykorzystania, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Ponieważ żyjemy w dynamicznie zmieniającym się świecie, zwłaszcza jeżeli chodzi o strefę mobilnych dostępów do wszelkich systemów, głównie bankowych i finansowych, poruszane będą również kwestie bezpieczeństwa informacji.

Organizator: Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Planowany termin: listopad 2017 r.

Miejsce konferencji: Warszawa, hotel Marriott

7 punktów CPE w programie ustawicznego kształcenia


 I KWARTAŁ 2017


MAŁOPOLSKIE FORUM AUDYTU

Metodyka kontroli

Akredytowane przez ACFE Polska spotkanie poświęcone rozważaniom: kontrola wewnętrzna czy kontrola zarządcza przez pryzmat metodyki kontroli.

Organizatorzy: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej oraz Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji

Planowany termin: 21 luty 2017 r.

Miejsce konferencji: Bielsko-Biała, Akademia Techniczno-Humanistyczna ul. Willowa 2

Wstęp wolny

Kontakt i zgłoszenia: sekretariat@cakw.pl

6 punktów (PUK, CPE) w programach ustawicznego kształcenia


MAŁOPOLSKIE FORUM AUDYTU

Narzędzia kontroli wewnętrznej

Akredytowane przez ACFE Polska spotkanie poświęcone stosowaniu analizy śledczej w badaniach kontrolnych.

Organizatorzy: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej oraz Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji

Planowany termin: 22 luty 2017 r.

Miejsce konferencji: Kraków, Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1

Wstęp wolny

2 punkty (PUK, CPE) w programach ustawicznego kształcenia


PODKARPACIE FORUM AUDYTU
Bezpieczeństwo informacji

Akredytowane przez ACFE Polska spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń przedsiębiorstw i administracji w tym zakresie.

Organizatorzy: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej oraz Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji

Planowany termin: 17 marca 2017 r.

Miejsce konferencji: Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski Al. Rejtana 16c

6 punktów (PUK, CPE) w programach ustawicznego kształcenia


II KWARTAŁ 2017


kkkz-logo-2-czer-szare-www

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Planowany termin: 24-25 kwietnia 2017 r.

Miejsce konferencji: Warszawa, Centrum Konferencyjne Kopernika

12 punktów (PUK, CPE) w programach ustawicznego kształcenia


KONFERENCJA JUBILEUSZOWA
Z OKAZJI 15-LECIA POWSTANIA
IIA POLSKA

Hasłem przewodnim konferencji jest: „Odpowiedzialny audyt w odpowiedzialnej
organizacji. 15 lat doświadczenia. Wyzwania na przyszłość”.
W trakcie konferencji poruszane będą kwestie związane z odpowiedzialnym działaniem organizacji oraz roli, jaką audyt w tym procesie może odegrać, ze szczególnym uwzględnieniem problemów etycznych, skomplikowanego środowiska prawnego oraz wyzwań występujących na rynku pracy.

Organizator: Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Planowany termin: 7-9 czerwca 2017 r.

Miejsce konferencji: Józefów, hotel Holiday Inn


III KWARTAŁ 2017


kongres-logo-2017-www

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Planowany termin: 28-29 września 2017 r.

Miejsce konferencji: Kraków, Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1

12 punktów (PUK, CPE) w programach ustawicznego kształcenia


 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE


WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal_3