Konferencje i sympozja

konferencje


 I KWARTAŁ 2018


iia-polska

 

VII KONFERENCJA FINANSOWA

 

Rola audytu wewnętrznego w aspekcie zmieniającego się prawa regulującego działalność instytucji finansowej

Konferencja będzie okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń. Wystąpią na niej dyrektorzy audytu z wiodących instytucji finansowych w kraju, audytorzy z sektora finansowego, w tym z ubezpieczeń i banków, oraz wybitni specjaliści spoza audytu. Będzie to kolejna okazja do zdobycia i poszerzenia wiedzy oraz nawiązania kontaktów z innymi audytorami.

Organizator: Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Planowany termin: 28 lutego 2018 r.

Miejsce konferencji: Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79

Kontakt i zgłoszenia: http://iia.org.pl/konferencja/


 II KWARTAŁ 2018


kbbmale


kkkz

Nowe wyzwania dla jednostek sektora finansów publicznych

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Planowany termin: 26-27 kwietnia 2018 r.

Miejsce konferencji: Warszawa

Kontakt i zgłoszenia: www.pikw.pl

12 punktów (PUK, CPE) w programach ustawicznego kształcenia


JAWNOŚĆ ŻYCIA PUBLICZNEGO

Wpływ Ustawy o Jawności Życia Publicznego na przedsiębiorców
i administrację publiczną

Konferencja jest okazją do omówienia w gronie wybitnych ekspertów problematyki związanej z ustawą o jawności życia publicznego, która łączy w sobie tematy walki z korupcją, compliance, dostępu do informacji publicznej oraz działalności lobbingowej.

Organizator: MUST READ MEDIA

Planowany termin: 8 maja 2018 r.

Miejsce konferencji: Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa ul. Postępu 17a

Kontakt i zgłoszenia: http://konferencja-jawnosc.pl


III KWARTAŁ 2018


kongres

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Planowany termin: 27-28 września 2018 r.

Miejsce konferencji: Kraków, Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1

Kontakt i zgłoszenia: www.pikw.pl

12 punktów (PUK, CPE) w programach ustawicznego kształcenia


 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE


WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal