ZDANIEM EKSPERTA

Cyberprzestrzeń jest wytworem ludzi
i to oni odpowiadają za jej bezpieczeństwo

WAŻNE WYDARZENIE

polcaat_2017

ZMIANY W PRAWIE

Szkolenie doskonalące

szkolenie_doskonalace

  1. WARSZTAT AUDYTORA/KONTROLERA
  2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

WARSZTAT AUDYTORA/KONTROLERA


Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach audytora/kontrolera. SZKOLENIE I-go stopnia
Uczestnicy poznają, sprzyjające uzyskaniu rzetelnych i wiarygodnych informacji, zasady i sposoby przeprowadzania rozmów, wywiadów oraz przesłuchań. Po szkoleniu będą potrafili rozpoznawać i dostosowywać się do stylu komunikacji rozmówcy. Będą umieli ocenić jego wiarygodność.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 20-11-2017 - 21-11-2017

Miejsce: Warszawa

Cena: 1.285,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach audytora/kontrolera. SZKOLENIE II-go stopnia

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkolenia I-go Stopnia

Uczestnicy nabywają lub doskonalą umiejętności wykorzystywania podstawowych reguł wpływu społecznego i technik perswazji. Ćwiczą przeprowadzanie wywiadów/przesłuchań z wykorzystaniem metody FBA oraz technik specjalnych.
Rozwijają umiejętności reagowania na ujawniane podczas czynności obronne strategie osoby przesłuchiwanej.

 Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 09-10-2017 - 10-10-2017

Miejsce: Warszawa

Cena: 1.285,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


ZARZĄDZANIE RYZYKIEM


Analiza ryzyka w audycie i kontroli. Warsztaty praktyczne
Po szkoleniu uczestnicy będą rozumieli potrzebę wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem w dziale audytu. Będą znali czynniki ryzyka w audycie, rozróżniali je i identyfikowali podstawowe ryzyka w organizacji. Będą mieli świadomość istoty ciągłości działania i sytuacji kryzysowej oraz ryzyka dot. etyki audytora. Będą umieli podejmować świadome decyzje w zakresie współpracy z zespołem zarządzania ryzykiem w organizacji.
Znajomość modeli i technik z obszaru zarządzania ryzykiem pozwoli im na obiektywne zapewnienie dot. funkcjonowania zarządzania ryzykiem w swojej organizacji.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 16-11-2017 - 17-11-2017

Miejsce: Warszawa

Cena: 1.285,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


Mapa ryzyka jako finalny produkt identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka występującego w organizacji. Warsztaty praktyczne
Uczestnicy warsztatów w praktyce doskonalą identyfikację i analizę ryzyka, ocenę, pomiar i właściwe szacowanie zagrożeń. Po szkoleniu będą potrafili opracować Mapę Ryzyka, pozwalającą na dostosowanie działań do sytuacji kryzysowych, a w efekcie zapewnienia ciągłości działania firmy.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 28-09-2017 - 29-09-2017

Miejsce: Warszawa

Cena: 1.285,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE


WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal_3