Szkolenie doskonalące

szkolenie_doskonalace


  1. WARSZTAT AUDYTORA/KONTROLERA
  2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

WARSZTAT AUDYTORA/KONTROLERA


Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach audytora/kontrolera. SZKOLENIE II-go stopnia

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Warunkiem uczestnictwa
jest ukończenie szkolenia I-go stopnia

Uczestnicy nabywają lub doskonalą umiejętności wykorzystywania podstawowych reguł wpływu społecznego i technik perswazji. Ćwiczą przeprowadzanie wywiadów/przesłuchań z wykorzystaniem metody FBA oraz technik specjalnych.
Rozwijają umiejętności reagowania na ujawniane podczas czynności obronne strategie osoby przesłuchiwanej.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 29-08-2018 - 30-08-2018

Miejsce: Warszawa

Cena: 1.285,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym

Celem szkolenia jest:

  1. Pogłębienie wiedzy z zakresu przygotowania dokumentów roboczych oraz komunikowania wyników badań.
  2. Pogłębienie wiedzy o zasadach i istocie prawidłowego formułowania informacji w trakcie prowadzonych czynności audytorskich i kontrolerskich.
  3. Trening umiejętności w projektowaniu i stosowaniu kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego w zadaniach audytowych i kontrolerskich na etapie programowania i sprawozdawczości.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 04-09-2018 - 05-09-2018

Miejsce: Warszawa

Cena: 1.285,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


ZARZĄDZANIE RYZYKIEM


Analiza ryzyka w audycie i kontroli. Warsztaty praktyczne

Po szkoleniu uczestnicy będą rozumieli potrzebę wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem w dziale audytu. Będą znali czynniki ryzyka w audycie, rozróżniali je i identyfikowali podstawowe ryzyka w organizacji. Będą mieli świadomość istoty ciągłości działania i sytuacji kryzysowej oraz ryzyka dot. etyki audytora. Będą umieli podejmować świadome decyzje w zakresie współpracy z zespołem zarządzania ryzykiem w organizacji.
Znajomość modeli i technik z obszaru zarządzania ryzykiem pozwoli im na obiektywne zapewnienie dot. funkcjonowania zarządzania ryzykiem w swojej organizacji.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 07-08-2018 - 08-08-2018

Miejsce: Warszawa

Cena: 1.285,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal_1.[3]