Szkolenie doskonalące

szkolenie_doskonalace

  1. WARSZTAT AUDYTORA/KONTROLERA
  2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
  3. ANTYFRAUD

WARSZTAT AUDYTORA/KONTROLERA


Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach audytora/kontrolera. SZKOLENIE II-go stopnia

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkolenia I-go Stopnia

Uczestnicy nabywają lub doskonalą umiejętności wykorzystywania podstawowych reguł wpływu społecznego i technik perswazji. Ćwiczą przeprowadzanie wywiadów/przesłuchań z wykorzystaniem metody FBA oraz technik specjalnych.
Rozwijają umiejętności reagowania na ujawniane podczas czynności obronne strategie osoby przesłuchiwanej.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 26-02-2018 - 27-02-2018

Miejsce: Warszawa

Cena: 1.285,00 zł (netto)

 

Program i szczegółowe informacje


Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym

Celem szkolenia jest:

  1. Pogłębienie wiedzy z zakresu przygotowania dokumentów roboczych oraz komunikowania wyników badań.
  2. Pogłębienie wiedzy o zasadach i istocie prawidłowego formułowania informacji w trakcie prowadzonych czynności audytorskich i kontrolerskich.
  3. Trening umiejętności w projektowaniu i stosowaniu kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego w zadaniach audytowych i kontrolerskich na etapie programowania i sprawozdawczości.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 26-03-2018 - 27-03-2018

Miejsce: Warszawa

Cena: 1.285,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


Dowody kontroli i ich waloryzacja procesowa

Uczestnicy poznają podstawy prawne prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania dowodów w postępowaniach kontrolnych. Dowiedzą się, jak pozyskiwać dowody „prywatne”.
Nabędą umiejętność właściwego dokumentowania nieprawidłowości i działań godzących w interesy firmy/instytucji.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 22-02-2018

Miejsce: Warszawa

Cena: 720,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


ZARZĄDZANIE RYZYKIEM


Analiza ryzyka w audycie i kontroli. Warsztaty praktyczne

Po szkoleniu uczestnicy będą rozumieli potrzebę wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem w dziale audytu. Będą znali czynniki ryzyka w audycie, rozróżniali je i identyfikowali podstawowe ryzyka w organizacji. Będą mieli świadomość istoty ciągłości działania i sytuacji kryzysowej oraz ryzyka dot. etyki audytora. Będą umieli podejmować świadome decyzje w zakresie współpracy z zespołem zarządzania ryzykiem w organizacji.
Znajomość modeli i technik z obszaru zarządzania ryzykiem pozwoli im na obiektywne zapewnienie dot. funkcjonowania zarządzania ryzykiem w swojej organizacji.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 15-03-2018 - 16-03-2018

Miejsce: Warszawa

Cena: 1.285,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


ANTYFRAUD


Oszustwa księgowe i rachunkowość kreatywna a kontrola finansowa

Na szkoleniu uczestnik pozna techniki oszustw księgowych i sposoby ich odróżniania od błędów księgowych i rachunkowości kreatywnej. Pozna zasady badania opartego na ORS i metody wykrywania oszustw księgowych, począwszy od wadliwego aktywowania kosztów, aż po ceny transferowe.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 12-02-2018 - 13-02-2018

Miejsce: Warszawa

Cena: 1.285,00 zł (netto)

 

Program i szczegółowe informacje

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE


WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal