Szkolenie doskonalące

szkolenie_doskonalace


  1. OCHRONA DANYCH
  2. WARSZTAT AUDYTORA/KONTROLERA
  3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

OCHRONA DANYCH


Praktyczne przygotowanie do ochrony danych osobowych po wdrożeniu RODO

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych, samodzielnego badania, czy proces zarządzania ryzykiem w obszarze ochrony danych osobowych jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ich ochronę oraz, czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej wykorzystywanej do przetwarzania danych jest efektywny i skuteczny, zgodny z przyjętymi standardami i kryteriami, szczególnie w aspekcie pojawienia się nowych regulacji prawnych (RODO).

Zajęcia prowadzi ekspert PIKW - specjalista ds. bezpieczeństwa, audytor systemów IT, CICA, CISSO, audytor wiodący jednej z jednostek certyfikacyjnych w zakresie ISO 27001, biegły sądowy z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu IT i sieci komputerowych.
Autor licznych publikacji w czasopismach związanych z bezpieczeństwem IT (Boston IT Security Review, Hakin9, XPLOIT, Controlling), trener i wykładowca kilku wyższych uczelni w Polsce, redaktor naczelny portalu związanego z bezpieczeństwem i audytem IT.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 03-04-2018

Miejsce: Warszawa

Cena: 720,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


WARSZTAT AUDYTORA/KONTROLERA


Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach audytora/kontrolera. SZKOLENIE II-go stopnia

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Warunkiem uczestnictwa
jest ukończenie szkolenia I-go stopnia

Uczestnicy nabywają lub doskonalą umiejętności wykorzystywania podstawowych reguł wpływu społecznego i technik perswazji. Ćwiczą przeprowadzanie wywiadów/przesłuchań z wykorzystaniem metody FBA oraz technik specjalnych.
Rozwijają umiejętności reagowania na ujawniane podczas czynności obronne strategie osoby przesłuchiwanej.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 18-04-2018 - 19-04-2018

Miejsce: Warszawa

Cena: 1.285,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym

Celem szkolenia jest:

  1. Pogłębienie wiedzy z zakresu przygotowania dokumentów roboczych oraz komunikowania wyników badań.
  2. Pogłębienie wiedzy o zasadach i istocie prawidłowego formułowania informacji w trakcie prowadzonych czynności audytorskich i kontrolerskich.
  3. Trening umiejętności w projektowaniu i stosowaniu kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego w zadaniach audytowych i kontrolerskich na etapie programowania i sprawozdawczości.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 26-03-2018 - 27-03-2018

Miejsce: Warszawa

Cena: 1.285,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


ZARZĄDZANIE RYZYKIEM


Analiza ryzyka w audycie i kontroli. Warsztaty praktyczne

Po szkoleniu uczestnicy będą rozumieli potrzebę wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem w dziale audytu. Będą znali czynniki ryzyka w audycie, rozróżniali je i identyfikowali podstawowe ryzyka w organizacji. Będą mieli świadomość istoty ciągłości działania i sytuacji kryzysowej oraz ryzyka dot. etyki audytora. Będą umieli podejmować świadome decyzje w zakresie współpracy z zespołem zarządzania ryzykiem w organizacji.
Znajomość modeli i technik z obszaru zarządzania ryzykiem pozwoli im na obiektywne zapewnienie dot. funkcjonowania zarządzania ryzykiem w swojej organizacji.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 18-06-2018 - 19-06-2018

Miejsce: Warszawa

Cena: 1.285,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE


WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal_1.[1]