E-learning

e-learning

 

Ochrona danych osobowych dla osób upoważnionych do ich przetwarzania

Termin realizacji: do 31-12.2018

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej


Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Termin realizacji: do 31-12.2018

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej


Bezpieczny Pracownik w Cyberprzestrzeni - Security Awareness

Termin realizacji: do 01-07-2018

Organizator: UNISECO Partner: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej


KSZTAŁCENIE USTAWICZNE


WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal_1.[1]