E-learning

e-learning

 

Ochrona danych osobowych dla osób upoważnionych do ich przetwarzania

Termin realizacji: 2016-06-10 - 2017-12-31

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej


Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Termin realizacji: 2016-06-10 - 2017-12-31

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej


Bezpieczny Pracownik w Cyberprzestrzeni - Security Awareness

Termin realizacji: 2017-07-01 - 2018-07-01

Organizator: UNISECO Partner: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej


KSZTAŁCENIE USTAWICZNE


WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal_3