Szkolenie zawodowe

szkolenie_zawodowe

  1. KURSY ZAWODOWE
  2. PODYPLOMOWE STUDIA ZAWODOWE

KURSY ZAWODOWE

Audyt śledczy w procesie kontroli

Specjalistyczny kurs dla audytorów/kontrolerów, przygotowujący do wykonywania audytów śledczych, zgodnie z obowiązującymi standardami oraz najlepszą praktyką zawodową.

Po zakończeniu szkolenia absolwent zna zasady i modele postępowania w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w organizacji.
Wie, jakie wymagania musi spełniać efektywny system antyfraudowy w organizacji i jaką rolę w tym systemie będzie odgrywał.
Zna narzędzia, techniki i metody zbierania i przetwarzania informacji. Umie wykorzystać analizę śledczą w badaniach kontrolnych i wnioskowaniu.

Każdy absolwent otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie. Osoby, które pozytywnie zaliczą egzamin końcowy, dodatkowo otrzymają Certyfikat Audytora Śledczego.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin: 21-05-2018 - 13-06-2018

Miejsce: Warszawa

Cena: 4.800,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


Kontrola wewnętrzna i audyt w przedsiębiorstwie. Podstawowy kursu zawodowy dla audytorów/kontrolerów wewnętrznych z akredytacją nr KO.ADM.I-KB-4962/6/08 z 25 kwietnia 2008 r. Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

Kurs przygotowujący do wykonywania zawodu audytora/kontrolera wewnętrznego. Po zakończeniu szkolenia absolwent zna zawodowe standardy oraz inne uregulowania obowiązujące w audycie i kontroli wewnętrznej i umie je zastosować w zawodowej praktyce.

Wie, jakie wymagania musi spełniać sprawny i efektywny system kontroli wewnętrznej w organizacji i jaką rolę w tym systemie odgrywać będzie jako audytor/kontroler wewnętrzny.

Zna narzędzia i metody badań kontrolnych i umie je stosować w audycie i kontroli różnych obszarów organizacji.

Zna metody i techniki oszustw księgowych bezpośrednio wpływających na sprawozdawczość finansową, umie zidentyfikować sytuację podejrzaną.

Dzięki rozpoznaniu własnych wewnętrznych zasobów w zakresie komunikacji, umie pozyskać w trakcie rozmów kontrolnych cenne informacje. Zna podstawowe techniki asertywności i własny styl reakcji na konflikt. Umie określić swoją rolę w zespole i poradzić sobie w sytuacjach trudnych, stresujących.

Każdy absolwent otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie. Osoby, które pozytywnie zaliczą egzamin końcowy, dodatkowo otrzymają Certyfikat Audytora Wewnętrznego PIKW.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin: 16-07-2018 - 08-08-2018

Miejsce: Warszawa

Cena: 4.800,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


Kontrola wewnętrzna - od teorii do praktyki

Kurs przygotowujący do samodzielnego wykonywania kontroli wewnętrznej w organizacji.. Po zakończeniu szkolenia absolwent zna standardy i dobre praktyki zawodowe oraz inne obowiązujące uregulowania i umie je zastosować w praktyce.

Zna narzędzia i metody badań kontrolnych. Wie, jak uwzględniając aspekty organizacyjne i psychologiczne, planować, prowadzić i dokumentować proces kontroli.

Dzięki rozpoznaniu własnych wewnętrznych zasobów w zakresie komunikacji, umie pozyskać w trakcie rozmów kontrolnych cenne informacje. Zna podstawowe techniki asertywności i własny styl reakcji na konflikt. Umie określić swoją rolę w zespole i poradzić sobie w sytuacjach trudnych, stresujących.

Każdy absolwent otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie. Osoby, które pozytywnie zaliczą egzamin końcowy, dodatkowo otrzymają Certyfikat Kontrolera Wewnętrznego PIKW.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin: 04-06-2018 - 26-06-2018

Miejsce: Warszawa

Cena: 4.800,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje

 


PODYPLOMOWE STUDIA ZAWODOWE

Audyt bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych

Podyplomowe studia przeznaczone dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz osób odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie audytów, o których mowa powyżej w jednostkach sektora publicznego.

Organizator: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin: Rekrutacja na semestr zimowy trwa do 25 września 2017 r.

Miejsce: Kraków

Cena: 4.200,00 zł

Program i szczegółowe informacje


Audyt wewnętrzny

Podyplomowe studia przygotowujące do wykonywania zawodu audytora/kontrolera wewnętrznego.
Zajęcia prowadzą certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy, biegli ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych, specjaliści od taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

Organizator: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin: Rekrutacja na semestr zimowy trwa do 25 września 2017 r.

Miejsce: Kraków

Cena: 4.200,00 zł

Program i szczegółowe informacje


Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych

Podyplomowe studia przygotowujące do wykonywania zadań w zakresie zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych. Specjalizacja dedykowana w szczególności: audytorom/kontrolerom wewnętrznym, kontrolerom finansowym, specjalistom zamówień publicznych, bezpieczeństwa, pracownikom działów finansowych, księgowości, płac, inwestycji i sprzedaży, specjalistom ds. rozliczania środków unijnych.

Zajęcia prowadzą certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie wykrywania nadużyć i oszustw, specjaliści od zarządzania ryzykiem, informatycy oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

Organizator: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin: Rekrutacja na semestr zimowy trwa do 25 września 2017 r.

Miejsce: Kraków

Cena: 3.800,00 zł

Program i szczegółowe informacje


 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal_1.[3]