Elektroniczne doręczenie pisma

01_07_16_1

Od 1 lipca 2016 r. obowiązują nowe zasady dokonywania doręczeń elektronicznych

Wchodzące w życie rozporządzenie z 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. poz. 1776) precyzuje, że doręczenie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe następuje wówczas, gdy pismo umieszczono w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający użytkownikowi za pośrednictwem konta zapoznanie się z jego treścią.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym pismo może być doręczone uprawnionemu do odbioru pism użytkownikowi, który został wskazany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.finisz

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

15_okladki_portal