Elektroniczne wpisy do KRS

Od 1 kwietnia 2016 r. niektórych czynności związanych z wpisami do rejestru przedsiębiorców w KRS będzie można dokonać drogą elektroniczną

Zmiany wprowadzone w ustawie Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawach (Dz. U. 2015 r. poz. 4) spowodowały, że za pomocą systemu teleinformatycznego wspólnicy spółek osobowych mogą w KRS zarejestrować przeniesienie ogółu praw i obowiązków, wspólnicy spółek jawnych oraz komandytowych - podjęcie uchwały o zmianie adresu spółki, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a nawet o rozwiązaniu spółki.
     Przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą on-line wpisać zbycie udziału lub jego części, podjęcie uchwały o zmianie adresu spółki, jak również zmiany treści umowy spółki. Nowe rozwiązania obejmują także podejmowanie uchwał za pomocą systemu teleinformatycznego. Choć ten tryb zgromadzenia wspólników nie wymaga jego formalnego zwołania, to dla ważności uchwały wymagane jest wykonanie prawa głosu przez każdego ze wspólników.
     Z nowych rozwiązań będzie można skorzystać jedynie w przypadku spółek utworzonych przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.finisz

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal