FORUM AUDYTU

budynek_uth_jagiellonska

FORUM AUDYTU W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, które odbyło się 7 października br. w gmachu Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie, stanowi odpowiedź na konieczność niezwłocznego podjęcia prac nad dostosowaniem się do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Dwuletni okres vacatio legis pozwoli dobrze się przygotować na zmiany, pod warunkiem, że działania rozpocznie się „od zaraz”.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli organizacji rządowych i samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, audytorów wewnętrznych i osoby zawodowo zajmujące się zagadnieniami bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych: Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych oraz Pełnomocników ds. cyberprzestępczości.

Zadaniem Forum było omówienie zawodu Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jako wyspecjalizowanego audytora bezpieczeństwa informacji w jednostce, w kontekście zmian w ochronie danych osobowych czekających kraje Unii Europejskiej.

Uczelnia, która gościła uczestników Forum, przedstawiła swoją propozycję udziału w przygotowywaniu do zmian, zapraszając na organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej studia podyplomowe na kierunku Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych, po ukończeniu których absolwenci będą w pełni przygotowani do wykonywania audytu bezpieczeństwa, do których zobowiązują ABI nowe przepisy UE.

Organizatorzy zaprosili na Forum przedstawicieli lubelskiej firmy TECHNE, by zaprezentowała informatyczne narzędzie wspierające pracę administratorów danych osobowych w nowych warunkach.

Na zakończenie obrad władze Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej poinformowali o podjęciu współpracy ze Stowarzyszeniem Praktyków Kontroli Wewnętrznej w Londynie, w celu konsolidacji i promocji środowiska zawodowo zajmującego się audytem wewnętrznym oraz wypracowania ram współpracy i jednolitych standardów w zakresie nabywania uprawnień dotyczących m.in. audytu bezpieczeństwa informacji, czego odzwierciedleniem w przyszłości ma być certyfikat wydawany absolwentom UTH.finisz

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal