II Podkarpackie Forum Audytu

ii_podkarpackie_forum_audytu

Konsolidując środowiska zawodowo zajmujące się audytem i kontrolą wewnętrzną, staramy się nie tylko wzbogacać wiedzę i umiejętności kontrolerów, ale i dotrzeć z realnym wizerunkiem audytora do szerszej publiczności.

 

17 marca 2017 roku na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się II Podkarpackie Forum Audytu, kolejne tego typu przedsięwzięcie przygotowane przez organizacje skupiające ekspertów i certyfikowanych profesjonalistów kontroli wewnętrznej. Organizatorem tegorocznego spotkania było Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej. Konferencja została objęta honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii UR oraz patronatem medialnym Nowin i TVP3 Rzeszów. Partnerami konferencji byli: Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji, ACFE Polska, Uniwersytet Rzeszowski, VERUM Dominik Rybka, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Instytut Analizy Ryzyka, Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kozioł oraz TECHNE s.c.

W Forum udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, sądów, prokuratur, podmiotów leczniczych, instytucji ubezpieczeniowych, firm prywatnych, szkół i uczelni wyższych.

Uczestnicy spotkania debatowali nad audytem bezpieczeństwa, rolą, zadaniami i odpowiedzialnością Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i zapobieganiem nadużyciom gospodarczym i korupcji oraz kontrolą biznesową.

Choć kontrola biznesowa powinna być przedsiębiorcom, zarządzającym i kontrolującym dobrze znana, wszak przepisy nakazujące jej wprowadzenie mają już kilka lat, to dla niektórych uczestników konferencji był to pierwszy kontakt z uporządkowanymi zagadnieniami dotyczącymi kontroli biznesowej, jako narzędzia do weryfikacji dostawców i ich kontrahentów nie tylko dla potrzeb rozliczeń VAT, ale i monitoringu przetargów pod kątem eliminacji nieuczciwej konkurencji.

Poszczególne wystąpienia ekspertów przeplatane były sesjami pytań i odpowiedzi oraz dyskusjami licznie zgromadzonych uczestników. Niezwykle aktywni byli słuchacze kierunkowych studiów podyplomowych, którzy otrzymali nagrody sponsorowane przez partnerów Forum, m.in. książki wydane przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, atrakcyjne zniżki na produkty firmy Uniseco. Ponadto uczestnicy Forum otrzymali od firmy Techne bezpłatny dostęp do e-learningowego szkolenia z ochrony danych osobowych.

Kierownik studiów podyplomowych Uniwersytetu zaprezentował podyplomowe studia organizowane przez Wydział Ekonomii UR we współpracy Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej, na kierunkach: „Audyt wewnętrzny” i „Audyt śledczy w administracji i gospodarce”. Podkreślił, że ich największą wartością jest połączenie akademickiej wiedzy kadry Uniwersytetu z doświadczeniami praktyków PIKW. Zajęcia praktyczne, udział w audytorskich forach oraz praktykach zewnętrznych organizowanych nieodpłatnie przez Wydział Ekonomii, umożliwiają nie tylko nabycie lub uaktualnienie wiedzy, ale i kształtowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych i społecznych kompetencji.finisz

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal