Prezes NIK w Zarządzie EUROSAI

prezes_kwiatkowski

Na majowym Kongresie EUROSAI wybrano nowy, liczący ośmiu członków Zarząd. Prezydencję objął szef tureckiego najwyższego organu kontroli, Seyit Ahmet Bas. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu na funkcję wiceprzewodniczącego EUROSAI jednogłośnie wybrano Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa polskiej Najwyższej Izby Kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli istnieje już ponad 90 lat. Jej zadaniem jest ocena funkcjonowania państwa i gospodarowania środkami publicznymi. Mimo zakusów polityków ciągle jeszcze jest kompetentnym i niezależnym od władzy wykonawczej organem kontroli.
Swój status zawdzięcza przestrzeganiu jasno określonych zasad: przejrzystości intencji, rzetelności informacji, apolityczności kontrolerów oraz kolegialności w podejmowaniu kluczowych decyzji.

     NIK jest członkiem Światowej i Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI i EUROSAI), w których zapracowała sobie na szacunek i uznanie. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej natychmiast włączyła się w prace nad tworzeniem międzynarodowych standardów kontroli. Jej wysiłki szybko zostały docenione i w czerwcu 2008 r. - na VII Kongresie EUROSAI w Krakowie - Prezes NIK Jacek Jezierski został  przewodniczącym Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. To było wielkie wyróżnienie i jednocześnie potwierdzenie wartości dokonań polskich kontrolerów, ale nie jednorazowy wysiłek.

     NIK ciągle pracuje nad samodoskonaleniem, zaangażowana jest w wypełnianie misji strażnika grosza publicznego i ochronę niezależności organów kontroli państwowej, a jednocześnie jest absolutnym europejskim liderem międzynarodowych kontroli równoległych, czyli przeprowadzonych wspólnie z najwyższymi organami kontroli innych państw. Do tej pory Izba zrealizowała około 60 takich przedsięwzięć i żaden europejski organ kontroli nie może się pochwalić nawet zbliżonym osiągnięciem. Nic więc dziwnego, że jej pozycja w międzynarodowych organizacjach jest nadal bardzo wysoka, czego dowodem jest majowy wybór na funkcję wiceprzewodniczącego EUROSAI - Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa polskiej Najwyższej Izby Kontroli.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal