Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Na początku 2016 r. wchodzi w życie ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Głównym zadaniem znowelizowanych w ustawie z 9 października 2015 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przepisów jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw. Wprowadzone zmiany mają przeciwdziałać opóźnieniom płatności w transakcjach handlowych, powodujących zatory płatnicze. Wprowadzenie ujednoliconego mechanizmu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym ma wzmocnić pożądane postawy płatnicze.
     Ustawa wprowadza mechanizmy obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym i nowy sposób naliczania odsetek ustawowych z Kodeksu cywilnego, różnicując ich wysokość. Zmienia także sposób naliczania odsetek maksymalnych, które stanowić mogą dwukrotność odpowiednio – odsetek ustawowych (kapitałowych) lub odsetek ustawowych za opóźnienie. Relacja między tymi rodzajami odsetek jest stała, choć odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie w obrocie profesjonalnym są wyższe niż w obrocie konsumenckim., a odsetki za opóźnienie są wyższe od kapitałowych. Dotyczy to także odsetek maksymalnych obu rodzajów. Aby zapobiec gwałtownym skokom zadłużenia, w razie podniesienia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych, wzrost poziomu odsetek maksymalnych ma być zbliżony do poziomu wzrostu stóp rynkowych.finisz

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal