Usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna

7 października 2016 r. weszły w życie przepisy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

Ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579) umożliwia prawidłową implementację unijnego rozporządzenia eIDAS w odniesieniu do transakcji elektronicznych. Zasady, jakie wprowadza, pozwolą na likwidację barier dla nowatorskich e-usług. Jednocześnie, o wiele łatwiejsze, i co nie jest bez znaczenia – tańsze, stanie się zastępowanie papierowych dokumentów ich elektroniczną wersją.

Duże znaczenie dla e-usług ma również opisany w ustawie podpis użytkownika wraz z pozostałymi usługami zaufania, e-pieczęcie czy e-doręczenia.

Takie podejście do usług elektronicznych znacząco ułatwi korzystanie z usług administracji publicznej. Pozwoli na ich upowszechnienie i to nie tylko wśród przedsiębiorców, ale i obywateli. E-podpis wraz z możliwością potwierdzania profilu zaufanego potwierdzanego kontem bankowym to znaczący krok w kierunku rozwoju elektronicznej identyfikacji Polaków.finisz

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal