rf Kontroler.info

Kontrola i nadzór państwa


najwyższy organ kontrolny państwa

ul. Filtrowa 57, Warszawa
email: nik@nik.gov.pl
tel.: (22) 444 50 00


nadzoruje przestrzeganie wolności i praw obywatelskich w Polsce

AL. Solidarności 77, Warszawa 
email: biurorzecznika@brpo.gov.pl
tel.: (22) 55 17 700

nadzoruje przestrzeganie wolności i praw obywatelskich w UE

1 avenue du Président R. Schuman CS30403
F-67001 Strasbourg Cedex
tel.: (33)3 88 17 23 13


nadzoruje przestrzeganie praw dziecka

ul. Przemysłowa 30/32, Warszawa
email: rpd@brpd.gov.pl
tel.: (22) 583 66 00

kontroluje przestrzeganie praw pacjentów

ul. Młynarska 46, Warszawa
email: sekretariat@bpp.gov.pl
tel.: (22) 532 82 50

kontroluje warunki higieniczno-sanitarne wpływające na zdrowie publiczne

ul. Targowa 65, Warszawa
email: inspektorat@gis.gov.pl
tel.: (22) 536 13 00

nadzoruje i kontroluje jakość i obrót substancjami i produktami leczniczymi

ul. Senatorska 12, Warszawa
email: gif@gif.gov.pl
tel.: (22) 635 99 66


nadzoruje i kontroluje przestrzeganie przepisów chroniących dane osobowe

ul. Stawki 2, Warszawa
email: kancelaria@giodo.gov.pl
tel.: (22) 860 70 86

nadzoruje i kontroluje przestrzeganie przepisów prawa pracy

ul. Barska 28/30, Warszawa
email: kancelaria@gip.pip.gov.pl
tel.: (22) 391 82 15

kontroluje przestrzeganie prawa ochrony środowiska

ul. Wawelska 52/54, Warszawa
email: gios@gios.gov.pl
tel.: (22) 57 92 208


kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony roślin, nasion i środków ochrony

Al. Jana Pawła II 11, Warszawa
email: gi@piorin.gov.pl
tel.: (22) 652-92-90


kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego

ul. Krucza 38/42, Warszawa
email: kancelaria@gunb.gov.pl

kontroluje wykonywanie transportu drogowego i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy

Al. Jerozolimskie 94, Warszawa
email: info@gitd.gov.pl
tel.: (22) 22 04 000


kontroluje koncentrację przedsiębiorców

Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa
email: uokik@uokik.gov.pl
tel.: (22) 55 60 800


zwalcza korupcję i działania godzące w interesy ekonomiczne państwa

Al. Ujazdowskie 9, Warszawa
email: bip@cba.gov.pl
tel.: (22) 437 22 22


nadzoruje sektor bankowy, rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy, emerytalny

Plac Powstańców Warszawy 1, 
Warszawa skr. poczt. 419
email: knf@knf.gov.pl
tel.: (22) 262-50-00


kontroluje zgodność z prawem przywozu oraz wywozu towarów oraz należnych z tego tytułu podatków

Centrum Informacji Służby Celnej
ul. Bielska 47a, Cieszyn
email: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl
infolinia: 801 470 477

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

15_okladki_portal