Biblioteka Kontrolera

okladka-16

 

Popularno-naukowy kwartalnik poświęcony systemom kontroli, systemom bezpieczeństwa, zwalczaniu oszustw i korupcji.

 

Cena: 25,00 zł (z VAT)

Dostępny w księgarni wysyłkowej


1. SYSTEMY KONTROLI

  • Standardy i wytyczne
  • Podręczniki i poradniki
  • Materiały do pobrania

2. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

3. ANTYFRAUD


SYSTEMY KONTROLI


Standardy i wytyczne  

COSO I Kontrola Wewnętrzna - Zintegrowana Struktura Ramowa (Internal Control – Integrated Framework).
PIKW, Warszawa 2008

Opublikowany w 1992 r. raport Kontrola Wewnętrzna - Zintegrowana Struktura Ramowa (Internal Control – Integrated Framework) popularnie zwany COSO I prezentuje główne koncepcje ram COSO, definiuje kontrolę wewnętrzną, ramowe cele, a w nich pięć ramowych elementów.


 
coso_II_2

COSO II Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym - Zintegrowana Struktura Ramowa (Enterprise Risk Management – Integrated Framework: Executive Summary and Framework Enterprise Risk Management – Integrated Framework: Application Techniqes).
Tłumaczenie: Magdalena Dziadosz, PIKW i PIB, Warszawa 2007

Publikacja COSO stanowiąca elementarz wskazówek i technik ułatwiających zarządzanie ryzykiem


 

COSO III  Jak monitorować systemy kontroli wewnętrznej (Guidance on Monitoring Internal Control Systems). PIKW, Warszawa 2011

Opublikowany w roku 2009 raport COSO: Wytyczne w sprawie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie jednego z komponentów kontroli wewnętrznej, opisanego w raporcie COSO I.


 
Podręczniki i poradniki
 

Adam Bela Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce. PIKW, Warszawa 2011

Mierniki zostały tak skonstruowane, aby po ich praktycznym zastosowaniu, kierownik jednostki sektora finansów publicznych mógł złożyć pozytywne oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
Koncepcja mierników oceny mechanizmów kontroli, informacji i komunikacji i monitorowania przedstawiona jest jako zbiór danych wyjściowych systemu kontroli zarządczej.


 

Elżbieta Garczarek System kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego. KontrolerINFO, Warszawa 2017

Ze względu na swoją specyfikę jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego działają na danym obszarze terytorialnym niezależnie wobec siebie, ale jako wspólnota samorządowa stanowią całość. Łączą je wspólne cele oraz jeden budżet, realizowany przez poszczególne jednostki organizacyjne. Wymaga to indywidualnego podejścia do kontroli zarządczej...


 

Waldemar Ignaczak, Olga Dyczkowska-Uss Analiza śledcza w procesie kontroli. PIKW, Warszawa 2016

I chociaż tytuł publikacji sugeruje, iż stanowi ona swoisty poradnik dla służb kontrolnych, to warto ją propagować także pośród innych osób działających w ramach szeroko rozumianego systemu kontroli wewnętrznej i compliance oraz wśród osób odpowiedzialnych za ograniczanie ryzyka operacyjnego.


 

Waldemar Ignaczak, Marek Dyjasz Audyt śledczy - przetwarzanie informacji z wykorzystaniem metod i technik analizy śledczej. PIKW, Warszawa 2019

(...) komórki audytu i kontroli powinny dysponować odpowiednimi metodami i technikami śledczymi, które w znacznym stopniu wspomogą je w procesach identyfikacji zagrożeń przestępczością gospodarczą, a także wskażą rozwiązania i ukierunkują proces wykrywczy.

 

Stanisław Kałużny Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka. DOSKO i PIKW, Warszawa 2016

Drugie wydanie książki Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka Stanisława Kałużnego jest rozszerzoną edycją podręcznika akademickiego funkcjonującego w społeczności kontrolerskiej od roku 2008. Publikacja w sposób kompleksowy ujmuje problematykę kontroli wewnętrznej jako funkcji kierowania/zarządzania.


 

Konrad Knedler, Mirosław Stasik Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy. Audit Solutions i Akademia Kształcenia Kadr, Warszawa 2014

Traktujemy audyt wewnętrzny, jako profesję podlegającą nieustannej i ciągłej ewolucji. Techniki i narzędzia, które spełniały swoje zadanie wczoraj, już jutro mogą stracić na znaczeniu. Przy opisywaniu zadań audytowych z rozmysłem stosujemy niejednolite wzory i formaty. Mamy dzięki temu nadzieję, że zaprezentujemy różne możliwe podejścia.


Antoni Sekuła Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym. Audyt w praktyce cz. 1. KontrolerINFO Wydawnictwo PIKW, Warszawa 2015

Przygotowując się do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego czy też od lat sprawując tę funkcję, wiemy, iż podstawowym zakresem, z którym będziemy mieć czy mamy do czynienia, jest podejmowanie działań zmierzających do ustalania stanu faktycznego.


 
szczepankiewicz

Elżbieta Szczepankiewicz Audyt kontroli wewnętrznej rachunkowości w środowisku informatycznym, DIFIN SA, Warszawa 2016

Opis teoretyczny i dokładna analiza regulacji zawarte w książce Elżbiety Szczepankiewicz pozwalają zarekomendować rozwiązania praktyczne w niej zawarte audytorom wewnętrznym i zewnętrznym. Złożony obszar oceny ze względu na wieloaspektowość


 
Materiały do pobrania
 

Gotowe, uniwersalne narzędzie do badania zgodności zasad polityki rachunkowości organizacji z ustawą o rachunkowości.

 

POBIERZ

 

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA


 
 

Prace zbiorowe pod redakcją naukową Jerzego Koniecznego i Macieje Schroedera Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015. Postępy w ratownictwie medycznym, epidemiologii i medycynie sądowej. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań 2015

Pojęcie bezpieczeństwa coraz częściej nie jest postrzegane jedynie poprzez stosunki międzypaństwowe bądź w kategoriach wojskowych.


ANTYFRAUD

 J.T. Wells Nadużycia w firmach - Vademecum. Zapobieganie i wykrywanie. LexisNexis, Warszawa 2006

Książka Josepha T. Wellsa znakomicie wzbogaca literaturę kryminologiczną i kryminalistyczną. Autor przedstawia w sposób kompleksowy problematykę mechanizmów popełniania przestępstw na szkodę firmy, metod ich wykrywania oraz możliwości profilaktyczne.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal