Kontroling - system wczesnego ostrzegania

Kontroling - element systemu zarządzania zbyt rzadko stosowany w polskich przedsiębiorstwach

 

Kontroling (controlling) pojawił się w Polsce pod koniec lat 80. XX w. jako obowiązkowy element systemu zarządzania w zagranicznych przedsiębiorstwach. W rodzimych firmach menedżerowie niezbyt często wykazywali zainteresowanie tym systemem.

Po pierwsze – rzetelna wiedza o kontrolingu była w tamtych czasach wręcz elitarna. Nieliczni zagraniczni doradcy przybywający w ramach pomocy przedakcesyjnej byli prawdziwymi specjalistami w tej dziedzinie, ledwie garstka polskich menedżerów czy teoretyków miała okazję poznać jego tajniki.

Po drugie – przedsiębiorstwami, które należały do skarbu państwa, najczęściej zarządzali nie fachowcy, lecz osoby z nadania politycznego, rzadko przygotowane do pełnienia swoich funkcji, nieorientujące się w nowoczesnych narzędziach zarządzania.

Po trzecie – zarządy małych i średnich przedsiębiorstw często wychodziły z założenia, że system kontrolingu przeznaczony jest dla dużych firm i korporacji, więc nie wprowadzały systemu na zasadzie: „po co nam kontroling i bez niego damy sobie radę”.

Pobieżna znajomość kontrolingu powodowała niewłaściwie wdrażanie systemu. Kiedy sytuacja była kryzysowa: spadała produktywności, wysokie koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa rosły, niska rentowność malała, sprzedaż spadała było już po prostu za późno na wprowadzanie kontrolingu, stąd na przełomie XX i XXI w. masowo upadały przedsiębiorstwa, a nawet całe branże.

Przedsiębiorstwa decydujące się na wdrożenie tego systemu, przed podjęciem stosownych decyzji, powinny albo zatrudnić doświadczonych specjalistów kontrolingu, których niestety nie ma zbyt wielu, albo odpowiednio przygotować swoich pracowników, kierując ich na podyplomowe studia lub specjalistyczne kursy zawodowe dla specjalistów ds. kontrolingu. Ich wiedza i umiejętności pozwolą odpowiednio zaprojektować i wdrożyć system kontrolingu dostosowany do celów tego właśnie, konkretnego przedsiębiorstwa. Pamiętać bowiem trzeba, że dobry system kontrolingu, który pozwoli przedsiębiorcy elastycznie dostosowywać się do potrzeb i wymogów rynku musi być „uszyty na miarę” przedsiębiorstwa. 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal