Szkolenie zawodowe

szkolenie_zawodowe

PODYPLOMOWE STUDIA ZAWODOWE

Audyt bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych

Podyplomowe studia przeznaczone dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz osób odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie audytów, o których mowa powyżej w jednostkach sektora publicznego.

Rekrutację prowadzą:


Audyt i kontrola wewnętrzna

Podyplomowe studia przygotowujące absolwentów do realizacji zadań związanych z planowaniem i przeprowadzaniem audytu wewnętrznego i kontroli zarówno w administracji publicznej, jak i przedsiębiorstwach. Słuchaczom przekazywana jest aktualna wiedza na temat szeroko rozumianych zagadnień związanych z audytem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem kontroli, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Praktyczne zajęcia pozwalają doskonalić posiadane umiejętności i ćwiczyć te nowo zdobyte.

Zajęcia prowadzą certyfikowani audytorzy oraz praktycy, biegli w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, prowadzeniu rozmów i przesłuchań oraz kadra naukowo-dydaktyczna uczelni.

Rekrutację prowadzą:


Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej

Podyplomowe studia poszerzające wiedzę słuchaczy o nowoczesnej kontroli i audycie wewnętrznym – nieodłącznych elementach skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej.
Pozwalają zrozumieć specyfikę standardów i przepisów regulujących ten obszar oraz metod, umożliwiających skuteczne prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego.

Rekrutację prowadzi:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności w Warszawie


Audyt śledczy

Podyplomowe studia przygotowujące słuchaczy do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego. Zajęcia prowadzą praktycy, biegli w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, prowadzeniu rozmów i przesłuchań oraz kadra naukowo-dydaktyczna uczelni, ucząc wykorzystania narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową.

Rekrutację prowadzą:


Audyt wewnętrzny

Podyplomowe studia przygotowujące do wykonywania zawodu audytora/kontrolera wewnętrznego.
Zajęcia prowadzą certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy, biegli ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych, specjaliści od taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

Rekrutację prowadzą:


Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych

Podyplomowe studia przygotowujące do wykonywania zadań w zakresie zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych. Specjalizacja dedykowana w szczególności: audytorom/kontrolerom wewnętrznym, kontrolerom finansowym, specjalistom zamówień publicznych, bezpieczeństwa, pracownikom działów finansowych, księgowości, płac, inwestycji i sprzedaży, specjalistom ds. rozliczania środków unijnych.

Zajęcia prowadzą certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie wykrywania nadużyć i oszustw, specjaliści od zarządzania ryzykiem, informatycy oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

Rekrutację prowadzą:


Ochrona danych osobowych

Podyplomowe studia, realizowane we współpracy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przeznaczone dla osób, które odpowiadają za proces ochrony danych osobowych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Rekrutację prowadzi:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal