Awans Polski w Raporcie TI

 Według TI korupcja jest wszechobecna na świecie

27.01.2016 r. Transparency International ogłosiła doroczny raport o stanie korupcji na świecie. Opierając się na danych 12 międzynarodowych organizacji i instytucji, w tym Banku Światowego, Afrykańskiego Banku Rozwoju i Światowego Forum Ekonomicznego, sklasyfikowała pod względem poziomu korupcji 168 państw w skali od 0 (najwyższy poziom korupcji) do 100 punktów.
Polska znalazła się na 30. miejscu, awansując z zajmowanego rok wcześniej 35. W najnowszym raporcie TI otrzymała 62 punkty, czyli o jeden więcej niż w poprzednim roku.
Raport mierzy postrzeganie korupcji, a nie rzeczywisty poziom tego zjawiska ze względu na tajemnice otaczające najbardziej skorumpowane działania.
W 2015 roku najmniej skorumpowana była Dania, a najbardziej Korea Płn. Dwie trzecie państw otrzymało mniej niż 50 punktów. 53. krajom pogorszył się ranking, 64. polepszył.  Korupcję da się pokonać, jeśli będziemy współpracować – stwierdził szef TI, Jose Ugaz. Aby wykorzenić nadużycia władzy, łapówki i rzucić światło na sekretne układy, obywatele muszą współpracować i mówić swym rządom, że mają już dosyć - dodał.
Dania utrzymała się na pierwszym miejscu (91 punktów), jako kraj, w którym jest najmniej korupcji, a tuż za nią uplasowały się Finlandia (90 punktów) i Szwecja (89 punktów). Korea Północna i Somalia znalazły się na najdalszych pozycjach, otrzymując tylko po osiem punktów.
TI przypisuje poprawę sytuacji na świecie pracy działaczy obywatelskich zwalczających korupcję w takich krajach jak Gwatemala, Sri Lanka czy Ghana. Poprawiły one swoje wyniki w 2015 roku.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal