Biznesowe modele o wielu zastosowaniach

 Modele zarządzania bezpieczeństwem cyberprzestrzeni

Przy wskazaniu różnych koncepcji modeli biznesowych można wziąć pod uwagę typologię, w której określono nowe elementy modeli biznesowych typu wiedza i sposób zarządzania wiedzą. W jednej z koncepcji zbudowano trzy bazowe modele biznesowe, które nazwano odpowiednio: operator, integrator, dyrygent. Pierwszy z nich polega na koncentracji na jednej najważniejszej aktywności - core business. Operator to takie przedsiębiorstwo, które realizuje wyłącznie jedno działanie w łańcuchu wartości, np. operator logistyczny. Posiada on kompetencje oraz zasoby, umożliwiające mu zarządzanie i kontrolę całego obszaru działania.

Z kolei integrator dokonuje zupełnie odmiennego wyboru, bowiem przyjmuje odpowiedzialność za cały łańcuch wartości. Nie jest więc selektywny, jeśli chodzi o realizowane działania. Wyróżnikiem modelu integratora jest rodzaj więzi, jakie kształtuje, by realizować swoje cele strategiczne. Drogą do optymalizacji efektywności całego łańcucha wartości jest hierarchia. Korzyści efektywności skali i koordynacji hierarchicznej okupione są niższą innowacyjnością oraz mniejszym potencjałem adaptacyjnym.

Trzeci model biznesu to model dyrygenta. Takie przedsiębiorstwo świadomie skupia się na roli koordynującej działania wielu różnych operatorów. Strategia działania opiera się na umiejętności zharmonizowania działań wielu podmiotów po to, aby dostarczyć klientowi końcowemu złożony produkt lub usługę, a realizowana jest poprzez tworzenie sieci oraz proaktywną postawę w dbaniu o tę sieć.

Dariusz Skalski i Rafał Chinalski zastanawiają się w artykule, który ukaże się w kwietniowym numerze naszego pisma.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal