Czy audytor to trochę inny kontroler?

Bawi i jednocześnie przeraża mnie stwierdzenie, że audytor to tajemniczy klient, poszukiwany jako pracownik

 

Często obserwuję zupełne niezrozumienie roli audytora wewnętrznego w organizacji. Niestety dotyczy to również organizacji, gdzie funkcjonują komórki audytu wewnętrznego – bo przepisy lub właściciele tego wymagają. Ileż to razy słyszę, że audytor to taki trochę inny kontroler, „tajemniczy klient” poszukiwany jako pracownik.

Zachodzi podejrzenie, że osoby odpowiedzialne za organizację przedsiębiorstwa czy komórkę audytu nie znają lub nie rozumieją definicji i międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego (IIA), w szczególności standardu pierwszego, określającego jego cel, uprawnienia i odpowiedzialność.

Efektem jest niezrozumiałe określenie celu istnienia komórki, niejasne sformułowanie uprawnień i obowiązków audytorów, kadry zarządzającej i pracowników w wewnętrznych przepisach.

Zacznę więc od przypomnienia, czym powinien być audyt wewnętrzny. Otóż, zgodnie z najpopularniejszą definicją, sformułowaną przez The Institute of Internal Auditors (IIA)powinien być działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości poprzez usprawnienie działalności operacyjnej organizacji.

Polegać ma na systematycznej ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, dzięki czemu pomoże organizacji, poprawiając jej działanie, osiągnąć cele.

Karta audytu to podstawowy dokument określający właśnie cel istnienia komórki audytu oraz relacje organizacyjne i interpersonalne wewnątrz organizacji. Ponieważ stanowi ona swego rodzaju regulamin, warto ją opracować tak, jak regulamin.

Powinna zawierać takie elementy jak: cele i zadania komórki audytu wewnętrznego, zasady, sposoby i tryb przeprowadzania audytu, uprawnienia i obowiązki uczestników postępowania audytowego, relacje z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi oraz „Słownik” terminów i użytych skrótów.

W sektorze finansów publicznych ustawa reguluje funkcjonowanie Komitetów Audytu, w gospodarce na określenie miejsca w organizacji i sposób działania komórki decydujący wpływ powinny mieć organy nadzoru lub właściciele, a nie kierownictwo, jeśli audytor ma być w swojej działalności niezależny i obiektywny.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal