O nas

 

KontrolerINFO jest popularno-naukowym kwartalnikiem, uzupełnianym przez informacyjny portal www.kontroler.info. Nasze publikacje, zarówno popularne, jak i naukowe, należą do dziedziny nauk społecznych: ekonomia, finanse, biznes, prawo, psychologia, zarządzanie, nauki o bezpieczeństwie, obronności, komunikacji społecznej, zarządzaniu i jakości.
Szczególnym obszarem zainteresowania naszego wydawnictwa są szeroko rozumiane systemy kontroli, bezpieczeństwa i compliance. W dziale "Baza Kognitywna" portalu wyselekcjonowane zostały opracowania naukowe, które pierwotnie ukazały się w gazecie.

Nad jakością i istotnością artykułów popularnych czuwają specjaliści w poszczególnych dziedzinach, pieczę nad opracowaniami naukowymi sprawuje Rada Naukowa, złożona z przedstawicieli świata nauki w różnych dziedzinach, ściśle związanych z tematyką czasopisma.

Naszym odbiorcom proponujemy nie tylko źródło wiedzy o zmianach, najnowszych osiągnięciach i dobrych praktykach audytu i kontroli, procesów związanych z zarządzeniem ryzykiem, compliance oraz identyfikowaniem, wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom gospodarczym i korupcji, ale także możliwość wymiany spostrzeżeń, opinii i doświadczeń.

Wszystkich chętnych do współpracy prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Wydawnictwa KontrolerINFO. Swoje propozycje wraz z oświadczeniami autora prosimy przysyłać na adres mailowy: redakcja@kontroler.info


Redakcja KontrolerINFO

Redaktor Naczelny: Andrzej Kazimierski

Rada Naukowa KontrolerINFO:

Przewodniczący Rady: Prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO

Prof. dr hab. inż. Leopold CIBOROWSKI
Prof. dr hab. Marian KOPCZEWSKI
Prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI
Prof. dr hab. inż. Janusz KRĘCIKIJ
Prof. dr hab. inż. Jan POSOBIEC
Prof. dr hab. Elżbieta SKRZYPEK
Dr hab. Zbigniew CIEKANOWSKI
Dr hab. Ireneusz DZIUBEK
Dr hab. Włodzimierz FEHLER

Dr hab. Piotr MAKOWSKI
Dr hab. Jacek NOWAK
Dr hab. Agata TYBURSKA
Dr hab. Józef TYMANOWSKI
Dr Anna MATUSZEWSKA
Dr Aneta PISARSKA
Dr Katarzyna PISKRZYŃSKA
Dr Izabela RĄCKA
Dr Sławomir WRONKA


Zasady publikowania w KontrolerINFO

  1. Przyjmujemy do publikacji teksty poświęcone problematyce związanej z profilem czasopisma/serwisu.
  2. Nie przyjmujemy artykułów opublikowanych w innych wydawnictwach.
  3. Publikowane są jedynie te artykuły, które uzyskają pozytywną opinię ekspertów współpracujących z pismem, a w przypadku tekstów naukowych - dodatkowo dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z przyjętymi kryteriami: znaczenia podjętego tematu, zgodność tematyki z profilem pisma, nowatorskie ujęcie problematyki, wartości merytoryczne.
  4. Artykuły zamieszczane w KontrolerINFO i na kontroler.info są chronione prawem autorskim. Przedruk może nastąpić tylko za zgodą redakcji, a udostępnienie w sieci internet musi być opatrzone informacją o miejscu pierwotnej publikacji.
  5. Od zgłaszających teksty oczekujemy ujawnienia ewentualnego wkładu innych osób w ich powstanie oraz pisemnego oświadczenia o oryginalności składanego w redakcji artykułu według zamieszczonego poniżej wzoru. 

                     oswiadczenie_autora 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal