Reklama

 

Magazyn KontrolerINFO to popularno-naukowy kwartalnik skierowany do specjalistów systemów kontroli i bezpieczeństwa - kontrolerów, audytorów, specjalistów kontrolingu, compliance, zarządzania ryzykiem, zarządzania bezpieczeństwem informacji, antyfraudu i antykorupcji oraz menedżerów wszystkich szczebli zarówno z sektora gospodarki jak i administracji publicznej.

      Prezentujemy w nim ważne i ciekawe wydarzenia i postaci, zbieramy i przedstawiamy wyselekcjonowane informacje dotyczące projektowania, funkcjonowania i monitorowania systemów zarządzania: kontroli wewnętrznej/zarządczej, kontrolingu i ich poszczególnych elementów. Pokazujemy przykłady ciekawych rozwiązań i metod pracy, zapewniających efektywne ich działanie. Magazyn pisany jest zrozumiałym, atrakcyjnym dla czytelnika językiem.

      Wydawany jest w formacie 210x270 mm, na kredowym papierze, ma klejony grzbiet. Ma przystępną cenę, kosztuje zaledwie 20,00 zł.

Konstrukcja numeru

W każdym numerze magazynu rozmawiamy z ciekawym człowiekiem świata kontrolerskiego (Spotkanie z...), prezentujemy istotne dla branży zagadnienie i pokazujemy jego wieloaspektowy ogląd, na który składają się opinie ekspertów (Sprawny System), konkretne doświadczenia praktyków i wnioski, jakie z nich płyną (Kontroler na 6). Przedstawiamy metody, techniki i sposoby budowania bezpieczeństwa w organizacji (Bezpieczna Organizacja). Działania antyfraudowe i antykorupcyjne to zarówno bezpieczeństwo, jak i efektywne działanie przedsiębiorstwa, dlatego ten aspekt pojawia się w każdym dziale pisma. Baza Kognitywna (poznawcza, dotycząca poznania) wskazuje obszary, bez których nie ma mowy o efektywnym zarządzaniu czy kontrolowaniu.

      W każdym numerze znajduje się Informator Branżowy zawierający podstawowe dane stowarzyszeń zawodowych z branży, placówek oferujących specjalistyczną edukację oraz organizacji świadczących branżowe usługi.

Grupa docelowa

Przekaz kwartalnika KontrolerINFO obliczony jest na wyselekcjonowaną grupę odbiorców - obecnych i przyszłych specjalistów systemów kontroli, bezpieczeństwa oraz kierowników organizacji i przedsiębiorców.

KontrolerINFO jest jedynym na rynku magazynem zajmującym się szeroko pojętymi systemami kontroli wewnętrznej/zarządczej. To poważny atut dla reklamodawców chcących efektywnie wykorzystywać budżet reklamowy. Reklama w magazynie umożliwia bowiem pozyskanie zarówno klientów, usługodawców, jak i partnerów biznesowych. Tworzy doskonałą platformę do promowania usług potrzebnych w firmie - od specjalistycznego doskonalenia umiejętności, uzupełniania wiedzy, poprzez przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań po konkretne, szczegółowe usługi, jak przeprowadzanie kontroli, audytów wszelkiego rodzaju czy sprawdzenie wiarygodności biznesowego partnera.

      Kampanię reklamową w kwartalniku można połączyć z kampanią na portalu kontroler.info. Jego tematyka zbieżna jest z tematyką magazynu. Inne jest tylko ujęcie redakcyjne – portal jest bardziej newsowy, a magazyn bardziej przekrojowy i analityczny.

Formularz zamówienia

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal