Szkolenie doskonalące

szkolenie_doskonalace


  1. WARSZTAT AUDYTORA/KONTROLERA
  2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

WARSZTAT AUDYTORA/KONTROLERA


Identyfikacja źródłowych przyczyn nieprawidłowości z wykorzystaniem narzędzia Thinking Tools

Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać i praktycznie przećwiczyć pięć narzędzi myślowych Teorii Ograniczeń, umożliwiających identyfikowanie rzeczywistych przyczyn problemów, lepsze ich zrozumienie, a przez to tworzenie skuteczniejszych rozwiązań.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 15-11-2018 - 16-11-2018

Miejsce: Warszawa

Cena: 1.285,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją.

     Kurs pozwala poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej. Umożliwia zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych, a także rozpoznawanie zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 04-02-2019 - 27-02-2019

Miejsce: Warszawa

Cena: 4.200,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach audytora/kontrolera. Szkolenie I-go stopnia

Uczestnicy poznają, sprzyjające uzyskaniu rzetelnych i wiarygodnych informacji, zasady i sposoby przeprowadzania rozmów, wywiadów oraz przesłuchań. Po szkoleniu będą potrafili rozpoznawać i dostosowywać się do stylu komunikacji rozmówcy. Będą umieli ocenić jego wiarygodność.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 12-12-2018 - 13-12-2018

Miejsce: Warszawa

Cena: 1.285,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


ZARZĄDZANIE RYZYKIEM


Analiza ryzyka w audycie i kontroli. Warsztaty praktyczne

Po szkoleniu uczestnicy będą rozumieli potrzebę wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem w dziale audytu. Będą znali czynniki ryzyka w audycie, rozróżniali je i identyfikowali podstawowe ryzyka w organizacji. Będą mieli świadomość istoty ciągłości działania i sytuacji kryzysowej oraz ryzyka dot. etyki audytora. Będą umieli podejmować świadome decyzje w zakresie współpracy z zespołem zarządzania ryzykiem w organizacji.
Znajomość modeli i technik z obszaru zarządzania ryzykiem pozwoli im na obiektywne zapewnienie dot. funkcjonowania zarządzania ryzykiem w swojej organizacji.

Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Termin realizacji: 21-01-2018 - 22-01-2018

Miejsce: Warszawa

Cena: 1.285,00 zł (netto)

Program i szczegółowe informacje


 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

 

bannerek_na_prawa_biblioteka

WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal