Prokura łączna niewłaściwa polega na ograniczeniu działania prokurenta w ten sposób, że może on dokonywać czynności prawnych wyłącznie razem z członkiem zarządu.

Marek Kliś

2017-03-17 | Baza Kognitywna

 

Zawsze lepiej jest uczyć się na cudzych niż własnych błędach, ale życie nikogo nie oszczędza. W uczeniu się na własnych błędach ważne jest, aby bez wielkiej pasji wspominać niepowodzenia.

Beata Stępniak-Furkałowska

2017-01-02 | Baza Kognitywna

red.

2016-10-10 | Baza Kognitywna

red.

2016-10-03 | Baza Kognitywna

red.

2016-08-01 | Baza Kognitywna

call-71170pixabay

25 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy określające obowiązki sprzedawcy i nabywcy telefonicznych kart prepaid

red.

2016-07-26 | Baza Kognitywna

censorship-610101_1920pixabay

Od 20 lipca 2016 r. obowiązuje rozporządzenie dotyczące przetwarzania przez ABW danych pozyskanych od instytucji finansowych

red.

2016-07-22 | Baza Kognitywna

chat-309417

red.

2016-07-05 | Baza Kognitywna

at-99377pixabay

red.

2016-07-04 | Baza Kognitywna

p1280x850-28386pixabay

10 czerwca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze

red.

2016-06-13 | Baza Kognitywna

 

marek_klis_1

Wierzyciele niewypłacalnej spółki z o.o. nie zaspokoją roszczeń z majątku udziałowców

Marek Kliś

2016-04-05 | Baza Kognitywna

red.

2016-04-04 | Baza Kognitywna

red.

2016-03-21 | Baza Kognitywna

 


22 lutego 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca kilka istotnych zmian w dotychczasowym stanie prawnym

Marzena Włoch

2016-02-27 | Baza Kognitywna

Od 1 stycznia 2017 wchodzi obowiązek raportowania o działaniach niefinansowych firmy

red.

2016-02-08 | Baza Kognitywna

red.

2016-01-22 | Baza Kognitywna

Czy aby na pewno stosowanie norm kultury języka w kontaktach z obywatelami to innowacyjne działanie urzędu?

Urszula Kamińska

2015-10-21 | Baza Kognitywna

 

W administracji publicznej zatrudnianie na umowy cywilno-prawne jest dozwolone, ale w ściśle określonych warunkach

Stanisław Hady-Głowiak

2015-08-03 | Baza Kognitywna

 


Dlaczego nepotyzm i kumoterstwo w polskich urzędach raz są łamaniem prawa, a raz zaledwie naruszeniem dobrych praktyk?

Stanisław Hady-Głowiak

2015-07-08 | Baza Kognitywna

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE


WYDANIA PAPIEROWE

okladki_portal_3